01 februari, 2010

Nog even volhouden

Deze, en volgende week, wordt voor Microkredietloket West-Brabant cruciaal. Als we, als ploeg van een man of 14 die nu min of meer intensief samenwerken om (door)starters te helpen, niet binnen een week of 2, 3 de zekerheid hebben dat de financiering voor de komende 3 jaar doorgaat, blijft er niets anders over dan de stekker er uit te trekken. We hebben afgelopen jaar ruim 375 mensen gesproken met een ambitie om te starten of door te starten. Met een goede 200 hebben we vervolg-gesprekken gevoerd, en omdat we de lat redelijk hoog leggen hebben we ruim 50 bedrijven aangemeld voor een microkrediet. Die intentie hebben we ook voor de komende jaren uitgesproken met de aantekening dat we, met de supervisie van de KvK, ook willen kijken of de ambitie die McKinsey op het laatste congres over microkrediet heeft uitgesproken, ook te vertalen zouden zijn naar West-Brabant.

Microkredietloket is een brede organisatie die afgelopen jaar goed gebruikt heeft om heel veel ervaring op te doen. Het coach netwerk is zeer professioneel en wordt ook door Qredits ingezet. De financiële check op ondernemingsplannen staat op een hoog peil en de scoringskans is vele malen hoger dan bij ondernemers die de weg alleen willen bewandelen.
Mijn oproep aan iedereen: Maak gebruik van onze expertise! Daar zijn we voor in het leven geroepen.

Geen opmerkingen: