22 april, 2010

College Moerdijk schuift met portefeuilles

De specifieke projecten zijn nog niet verdeeld onder burgemeester en wethouders. 
Hier en daar zijn wel enkele verschuivingen aangebracht in de portefeuilles. 
Zo neemt Louis Koevoets grondbeleid en strategische verwerving over van Ada Grootenboer. Daarmee ligt het voor de hand dat de gebiedsvisie Moerdijk Meer Mogelijk ook voor de volgende vier jaar bestierd wordt door dit tweetal. In ruil daarvoor geeft Koevoets jeugdzaken terug aan Ada Grootenboer. Ze krijgt ook leerlingenvervoer in handen, waar voorganger Marjolein de Wit een taai dossier aan had. 


Beide posten passen beter bij educatie, waarover Grootenboer zich al zou ontfermen.


Burgemeester Wim Denie heeft zijn portefeuille openbare orde en veiligheid zien uitbreiden met handhaving en juridische zaken. Bij niet wettelijke taken wordt de burgemeester, indien nodig, vervangen door Cors Punt. Punt heeft een goedgevuld takenpakket met ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, volkshuisvesting, windenergie, woonwagenbeleid en de structuurvisie.


Louis Koevoets mag zich eerste loco-burgemeester noemen. Als hij net als de burgemeester absent is, komt eerst Cors Punt opdraven. Ada Grootenboer en Frans Fakkers zijn respectievelijk derde en vierde loco-burgemeester.


Met leefbaarheid en welzijn als hoofdtitel gaat wethouder Koevoets een nieuwe impuls geven aan de stads- en dorpsplannen. Sport en accommodatiebeleid zijn hem wel vertrouwd. Economie, werk en inkomen en recreatie en toerisme ressorteren wederom onder Grootenboer. 


Part-timer Frans Fakkers waakt over de gemeentelijke schatkist, maar is ook verantwoordelijk voor communicatie, burgerparticipatie, personeel en organisatie samengevat onder de kop dienstverlening.

Geen opmerkingen: