29 april, 2010

Re-integratie

UWV zet re-integratiebedrijven onder druk`

Gebaseerd op: Het Financieele Dagblad (27-4-2010)
Het chaotische uitvoeringsbeleid van het UWV leidt volgens re-integratiebedrijven en outplacementbureaus tot veel onduidelijkheid. Zo worden ze onder druk gezet om lopende contracten open te breken en voor minder geld opnieuw een verbintenis aan te gaan.

Daarnaast zijn gevallen bekend waarbij het UWV reeds gesloten contract in zijn geheel wilde intrekken `omdat er anders in de toekomst geen nieuwe opdrachten meer naar dat bedrijf gaan`. In enkele steden staakte het UWV zelfs het betalen van facturen. `Het UWV speelt het spel hard`, meent voorzitter Kick van der Pol van Boaborea, de branchevereniging voor arbo- en re-integratiebedrijven. Inmiddels heeft Boaborea minister Donner van Sociale Zaken een brandbrief gestuurd over de kwestie.

In maart bleek dat het UWV al vrijwel het volledige re-integratiebudget van 126 miljoen euro voor 2010 had opgesoupeerd. Daarop besloot de top van de instantie per direct nieuwe financiële verplichtingen op te schorten. Volgens Boaborea is het UWV in de consternatie naast een rem op de re-integratie van ww`ers overgegaan tot het korten op de re-integratie van arbeidsongeschikten met een wia- of Wajong-uitkering.

Geen opmerkingen: