28 mei, 2010

Stijging aantal starters in West-Brabant


Het aantal startende bedrijven in West-Brabant is in het eerste kwartaal van 2010 gestegen. In

totaal werden in het eerste kwartaal ruim 1.200 starters geregistreerd, een stijging van 125
starters (bijna 11%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze stijgende lijn is ook
landelijk zichtbaar. Over heel 2009 was er nog sprake van een daling van het aantal starters.
De toename van het aantal starters duidt op een toegenomen vertrouwen in de economie. Mensen
zien weer kansen. Onafhankelijkheid en flexibiliteit tussen werk en privé zijn belangrijke redenen om
voor jezelf te beginnen, stelt de Kamer van Koophandel. Mensen die hun baan verliezen en weinig
uitzicht hebben op een nieuwe job kiezen soms ook noodgedwongen voor een eigen zaak.

Meeste starters in Breda
Binnen West-Brabant telt de gemeente Breda de meeste starters (434). Hierna volgen Roosendaal
(143) en Bergen op Zoom (129). De minste starters werden geteld in Baarle-Nassau (9). Ten opzichte
van vorig jaar zijn Breda en Etten-Leur de snelste stijgers. In Alphen-Chaam nam het aantal starters
af.

Starten in de zorg
Wanneer het aantal starters in het eerste kwartaal van 2010 wordt vergeleken met 2009, dan zijn er
grote verschillen per sector. Vooral de stijging van de sector Algemene diensten springt in het oog. In
de eerste maanden van 2009 waren er 141 starters in deze sector. Dit jaar zijn er al 185 geteld. De
toename komt vooral voor rekening van de zorgsector. Dit heeft onder andere te maken met de
toenemende marktwerking in de zorg waardoor steeds meer mensen kiezen voor het
ondernemerschap. Ook is opvallend dat de vervoerssector een toename laat zien. Van 22 naar 43
starters in het eerste kwartaal van 2010. Het aantal ondernemers dat in de bouw begint, is afgenomen
van 135 naar 129 starters.

Faillissementen en opheffingen
In het eerste kwartaal van 2010 sloten in West-Brabant zo’n 920 ondernemingen hun deuren. Dit is
7,7% meer dan in 2009. De meeste opheffingen werden geteld in de detailhandel (150). In dezelfde
periode vorig jaar waren dat er 142. In Roosendaal en Etten-Leur is een duidelijke toename te zien. In
gemeenten als Geertruidenberg en Moerdijk is sprake van een daling. Ook zijn in de eerste drie
maanden van dit jaar ruim 50 faillissementen geteld. De belangrijkste oorzaak is ongetwijfeld de
economische crisis waardoor veel ondernemers in moeilijkheden zijn gekomen.

Geen opmerkingen: