08 juni, 2010

Hoe groot is het internetbudget van D66 (€ 500.000) in verhouding tot dat voor andere media?

40.000 euro. 
Dit is circa 8% van het totale campagnebudget, maar dat wil niet zeggen dat de rest van het geld naar de andere media gaat. D66 koopt vrijwel geen ruimte in. Alleen een klein aantal radio spots. Geen TV, Geen advertenties in kranten of bladen, Geen grote dure posters in stations of op bushokjes. Grootste deel van het budget is bestemd voor de posters die in alle gemeenten op de plakborden komen en voor de flyers die tijdens de bustour worden uitgedeeld. 
Best veel dus voor zo'n kleine club.


Geen opmerkingen: