01 juli, 2010

Bald Eagle, Brainz & Ubuntu (een hecht trio)

Ubuntu is een besturingssysteem dat ontwikkeld is door de Ubuntu-community. Gebaseerd op Linux en GNU-software, is Ubuntu perfect voor desktops en servers.

Het bevat alle applicaties die u nodig heeft, van een moderne webbrowser en e-mailpakket, van Sun Open Office tot programma´s voor fotobewerking en hulpmiddelen voor programmeren.
Ubuntu is gratis en zal altijd gratis zijn. U kunt Ubuntu downloaden, gebruiken en delen met uw vrienden, familie, school of op kantoor zonder dat het u een cent kost.

Ubuntu is de tegenhanger van de op Descartes gebaseerde filosofie; ik denk dus ik ben. Ubuntu gaat uit van de filosofie; ik ben omdat jij bent. Het is gebaseerd op het principe dat je niet alleen mens kan zijn, mens zijn dat doe je samen.

De naam komt van het concept Ubuntu uit de Zoeloe-cultuur in Zuid-Afrika. Het betekent zoiets als "menselijk zijn voor anderen".

Sociologisch gezien berust Ubuntu op het idee dat mensen bestaan bij de gratie van de gemeenschap waartoe zij behoren en dat hun waardigheid wordt ontleend aan de mate waarin zij verantwoordelijkheid nemen voor andere leden van de gemeenschap. Je identiteit wordt niet zozeer gevormd door een innerlijke zoektocht, maar door een betekenisvolle relatie met je gemeenschap aan te gaan. Sterker nog: je persoonlijke identiteit wordt bepaald door de bijdrage die je aan de gemeenschap levert.

Geen opmerkingen: