28 juli, 2010

Opening Microfinancierings-ondernemerspunt en startsein Servicepunt Starters en Ondernemers, ik kan het niet beter verwoorden.

Het College van burgemeester en wethouders zet de komende jaren in op goede condities voor succesvol en innovatief ondernemerschap. Cees Meeuwis, wethouder van Sociale Zaken en Welzijn gaf het startsein tot een operationeel Servicepunt Starters en Ondernemers.

Vanuit Werkplein Breda stroomlijnt dit Servicepunt vanaf 1 januari 2011 de dienstverlening die wordt geboden door Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar partners aan startende en gevestigde ondernemers.
De doelen van het Servicepunt zijn bevestigd door de Gemeente Breda, het UWV WERKbedrijf, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap en de Microfinancieringsbank Qredits. Tegelijkertijd is het Microfinanciering-ondernermerspunt geopend door de wethouder in samenwerking met Mevrouw M. de Boer, directeur van de Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap.

Vanuit het Werkplein Breda zorgen het MF-ondernemerspunt en het Servicepunt Starters en Ondernemers voor een verbetering van het Bredase ondernemersklimaat en een extra impuls aan starters.  “Ook het coalitieakkoord zet in op ondernemerschap en wil ruimte bieden aan jong ondernemerschap. Het ondernemerschap zie ik daarbij als volwaardig re-integratie-instrument”, aldus wethouder Meeuwis.

Het Servicepunt, ondergebracht bij het Werkplein Breda aan de Claudius Prinsenlaan in Breda, is bedoeld voor alle inwoners van de Gemeente Breda met een bedrijfsidee én de ambitie om een eigen bedrijf te starten. Het Servicepunt zoekt actief en persoonlijk naar onbenut potentieel in de Bredase wijken Haagse Beemden, Heuvel en Hoge Vucht en richt zich op starters en op gevestigde ondernemers. De samenwerkende partijen leveren vanuit dit punt hun bijdragen aan het verder stroomlijnen van de bestaande dienstverlening vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar partners, waaronder adviseren van ondernemers over onderwerpen als arbeidskrachten en mogelijkheden voor krediet en uitkering. Ook dienstverlening aan gevestigde ondernemers met problemen behoort tot het takenpakket van het Servicepunt.

Bij het Microfinanciering-ondernemerspunt werken verschillende lokale organisaties samen om de startende of gevestigde ondernemer te adviseren over het beoordelen en het aanscherpen van een ondernemingsplan of het aanvragen van een microkrediet. Dit gebeurt voorafgaand aan de financieringsaanvraag bij een reguliere bank of de Microfinancieringsbank Qredits (tot maximaal
€ 35.000). Qredits is de handelsnaam van de Stichting Microkrediet Nederland en is een initiatief van een aantal banken en de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een coach die hulp kan bieden ná de start van het nieuwe bedrijf.

Microfinanciering
Voorheen bleek het moeilijk voor ondernemers om kleine leningen af te sluiten bij een bank. Daarom is in 2007 de Raad voor de Microfinanciering opgericht. De raad heeft tot taak microfinanciering in Nederland te stimuleren door kennisuitwisseling en door bekendheid te geven aan initiatieven. De heer drs. D. Laman Trip, voorzitter van de Raad voor Microfinanciering, onderstreepte het belang van de opening van dit Bredase ondernemerspunt.
In april 2010 zijn de taken van microfinanciering ondergebracht bij de nieuwe Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland.

Deze initiatieven sluiten aan op het provinciaal bestuursakkoord 2007–2011, waarin wordt ingezet op het versterken van het ondernemersklimaat in Brabant en voor het gericht geven van een extra impuls aan startende ondernemers.

Geen opmerkingen: