22 september, 2010

FMO, Feit of Fictie?


Van de tien miljoen euro voor het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (FMO), blijft ruim 2,5 ton over. Het college van Breda zette in april dit jaar een punt achter het FMO; er was geen geld meer voor.
Dit jaar kost het FMO nog bijna een miljoen, voor 2011 reserveert de gemeente nog 155-duizend voor de 80 projecten die nog steeds doorlopen en in aanmerking komen voor de subsidie. De 250-duizend euro die overblijft, gaat naar de algemene middelen (reserve). In totaal zijn in drie jaar 162 projecten opgestart met geld uit het FMO.
Uit de evaluatie blijkt dat het FMO enkele positieve maar ook negatieve dingen heeft opgeleverd. Zo zijn kwetsbare groepen in de Bredase samenleving aangeboord door laagdrempelig werk te bieden. Dat werk moest echter niet eenmalig zijn. Was dat wel het geval, dan betekende dat het project weinig maatschappelijke waarde had. Het bedrijfsleven en onderwijs zijn te weinig geprikkeld tot het indienen van projecten.
Het eindbedrag kan nog wat lager of hoger uitvallen. Er lopen nog drie bezwaarschriften van indieners. Als subsidies uiteindelijk lager uitvallen dan al is uitbetaald, wordt het resterende bedrag hoger.

Geen opmerkingen: