01 juli, 2011

De starter, Brussel en het verborgen subsidiegoud

De meeste ondernemers zullen het liefst met een grote boog om Brussel heen lopen. Over Europese subsidies voor ondernemers hoor je weinig. Maar, kom je wel in aanmerking voor een subsidieregeling, dan gaat het niet over een paar duizend euro, maar over tonnen of zelfs miljoenen. Dan kun je jezelf rijk rekenen, toch?

Op subsidiejacht of niet?
‘De subsidiejacht in Brussel is zeker niet eenvoudig voor startende ondernemers’, zegt Arno Schoevaars, EU-specialist van subsidieadviesbureau PNO. ‘De Europese Commissie heeft geen specifieke subsidieregelingen voor starters; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen starters en mkb’ers. Informatie over Europese subsidies is slecht vindbaar. Alles staat wel beschreven op een van de vele webpagina’s van de Europese Commissie, maar het is vaak flink graven voordat je het juiste vindt.’

Tip 1: Onder meer AgentschapNL helpt je bij het ontsluiten van deze informatie.

Voor de meeste Europese subsidieregelingen geldt bovendien dat er geen cent wordt toegekend aan individuele bedrijven. De subsidies zijn vooral gericht op samenwerking. Schoevaars: ‘De EU geeft alleen subsidie aan internationale samenwerkingsverbanden waarin universiteiten, grote bedrijven en mkb’ers samenwerken aan een eindproduct. Voor starters is het ontzettend moeilijk om een relevant samenwerkingsverband te vinden, laat staan te beginnen.’
Tip 2: Ontwikkel niet zelf een samenwerkingsverband, maar zoek aansluiting bij bestaande samenwerkingsverbanden. AgentschapNL en subsidieadviseurs kunnen je hierbij ondersteunen.


Tip 3: De Europese Commissie zoekt actief naar manieren om starters en mkb’ers makkelijker toegang te geven tot de beschikbare middelen van de EU. Daartoe zijn bijvoorbeeld netwerkprojecten Biochem (voor biochemische producten) en MOBIP (voor mobiele ICT applicaties) in het leven geroepen. In die netwerken vind je andere ondernemers die op zoek zijn naar Europese subsidies. Ook subsidieadviseurs organiseren dit soort netwerkbijeenkomsten.


Toch proberen?
Volgens Schoevaars blijken innovatieregelingen de meest interessante Brusselse subsidies voor kleine ondernemers. ‘De EU stelt steeds vaker als eis dat mkb’ers onderdeel zijn van een samenwerkingsverband dat nieuwe producten of technieken ontwikkelt.’


In de volgende subsidieprogramma’s spelen MKB’ers een steeds grotere rol in samenwerkingsverbanden:
- De verschillende onderdelen van het Zevende Kaderprogramma (FP7)
- Regeling Eco-Innovation, dat onderdeel uitmaakt van het Competetiveness and Innovation Programme (CIP)

Ook interessant:
- Erasmus for Young entrepreneurs. Een keertje kijken bij een ervaren ondernemer in een ander Europees land? De Europese Commissie heeft een subsidieregeling voor dit soort tripjes.

Wegblijven
Waar moet je als starter met een grote boog omheen lopen in Brussel? Begin niet aan een Europees subsidieproject wanneer je alleen geïnteresseerd bent in het subsidiegeld, is het devies van Schoevaars. Volgens de subsidie-expert varieert de slaagkans van een subsidieaanvraag tussen de 4 en 35 procent. ‘Dat terwijl het schrijven van de aanvraag erg complex en tijdrovend is.’ Zo moet de aanvraag in het Engels worden ingediend.

Na indiening duurt het volgens de statistieken van Schoevaars meestal een halfjaar tot een jaar voordat je project wordt goedgekeurd of afgekeurd. In de tussentijd ligt je project dus stil.

Schoevaars: ‘Bedenk dat een internationale samenwerking extra tijd en geld kost. Een Europese subsidie dekt gemiddeld de helft van de gemaakte kosten. De extra investering die je zelf doet, moet dus wel opwegen tegen de voordelen van deelname.’
Tip 4: Denk goed na wat je met deelname aan zo’n samenwerkingsproject wilt bereiken. Ben je alleen geïnteresseerd in het subsidiegeld, doe het dan niet. Wanneer je geïnteresseerd bent in de subsidie en in toetreding tot een netwerk van organisaties die open innovatie nastreven en nieuwe klanten, partners en leveranciers wilt ontmoeten, dan kan het interessant zijn om te participeren.

Tip 5: Denk niet dat je als young entrepreneur helemaal niet moet beginnen aan een Europees subsidietraject. Bekijk de site cordis eens. Daar vind je alle informatie over de Europese R&D programma’s. De site is compleet, maar prik wel door het Europese jargon heen.

Geen opmerkingen: