22 december, 2006

Stevige groei van Moerdijk I


Door Frank Timmers (BNdeSTEM)


Donderdag 21 december 2006 - MOERDIJK –

Het industriegebied Moerdijk I is vorig jaar flink gegroeid. Tegenover de economische groei staat de zwaardere belasting voor het milieu. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage van het havenschap over 2005.In het rapport wordt de toon gezet door twaalf grote bedrijven. Deze ‘meest milieurelevante bedrijven’ zijn benaderd om gegevens aan te leveren. De twaalf hebben vorig jaar in totaal 1084 miljoen kuub koelwater geloosd, een stijging van 227 miljoen ten opzichte van 2004. Ze hebben 974 miljoen kuub water gebruikt, een stijging van 107 miljoen. Deze twaalf bedrijven zijn verantwoordelijk voor 93 procent van de vervuiling die via de riolering wordt afgevoerd. Ook de hoeveelheid niet-gevaarlijke afvalstoffen steeg, naar 480.000 ton. Het gaat daarbij met name om metaal en restafval. De hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen is met 9000 ton licht gestegen van 157.000 naar 166.000. De economische groei blijk uit bijvoorbeeld het aantal schepen dat Moerdijk vorig jaar heeft aangedaan: 1630 zeeschepen vergeleken met 1514 in 2004 en 9260 binnenschepen tegenover 8116 een jaar eerder. De goederenoverslag in de scheepvaart is met 16,3 procent gestegen: 12.402.000 tegenover 10.668.000. Ook op het spoor is er een groei gemeten. Vorig jaar reden er 22.534 wagons, waar dat er in 2004 nog 13.561 waren.Hoewel de milieubelasting is gestegen, zijn er minder klachten ingediend. Vorig jaar zijn er door de provincie en het waterschap Brabantse Delta 206 klachten geteld, waar dat er een jaar eerder nog 256 waren. Veruit de meeste klachten gingen over lucht/stank (174). Veel minder waren er over geluid (21), water (3) en overig (8).Het is het zevende monitoringsrapport dat het havenschap Moerdijk heeft gemaakt. De twaalf deelnemende bedrijven zijn A&G Milieutechniek, Afval Terminal Moerdijk (ATM), Basell Polyofins, CNC grondstoffen, Dr. Kolb, Essent, Rexam Glas Moerdijk, NV Afvalverbranding Zuid-Nederland, NV Slibverwerking Noord- Brabant, Omya, Shell en Tetra Pak Moerdijk.

Geen opmerkingen: