05 september, 2007

Combinatie sport en buitenschoolse opvang kan wachtlijsten oplossen

Basisscholen moeten vanaf dit schooljaar zorgen voor aansluitende kinderopvang. Er blijkt echter een groot tekort aan begeleiding en locaties. Het gevolg: wachtlijsten. Om meer opvangmogelijkheden te creëren start Sportservice Noord-Brabant deze maand een onderzoek voor Brabantse gemeenten. De resultaten ervan tonen gemeenten, sportverenigingen en scholen de mogelijkheden van sport tijdens buitenschoolse opvang. Door de combinatie van sport in de opvang kan capaciteit van huisvesting en personeel worden uitgebreid.

Het onderzoek brengt eerst de situatie van de opvangorganisaties in kaart. Ook geven opvangorganisaties hun wensen en (on)mogelijkheden aan op het gebied van het sportieve aanbod. Vervolgens komt naar voren welke rol de gemeente kan spelen. De resultaten laten direct zien welke mogelijkheden er zijn voor opvang door middel van sport. Zo kunnen sportverenigingen of andere accommodaties in de wijk dienen als huisvesting voor opvangactiviteiten. Ook kunnen gekwalificeerde trainers van verenigingen worden ingezet als begeleiding tijdens de opvang. Het onderzoek is bestemd voor alle Brabantse gemeenten. Tegen een geringe vergoeding ontvangt iedere deelnemende gemeente een rapportage van de situatie op het gebied van opvang en sport. Ook wordt een regionale rapportage gemaakt waarin de gemeentelijke situatie wordt vergeleken met die van de regio. Met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente scholen, sportverenigingen en opvangorganisaties dichter bij elkaar brengen en stimuleren om meer te doen met sport. Het onderzoek start begin september. De resultaten worden eind oktober aan de deelnemende gemeenten gepresenteerd.

Meer informatie: Jodi Foolen, j.foolen@ssnb.nl.

Geen opmerkingen: