18 september, 2007

Overzicht hoofdpunten Miljoenennota 2008


Minister Bos van Financiën heeft zijn eerste Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Vandaag werd de rijksbegroting voor 2008 gepresenteerd. Hoewel nagenoeg alle hoofdpunten uit de Miljoenennota 2008 al waren uitgelekt, vindt u hier nog een keer de belangrijkste punten op een rij: • De economische groei is 2,5 procent, voor de meeste huishoudens daalt de koopkracht, de staatsschuld loopt terug en er is een begrotingsoverschot van 0,5 procent.

 • Er komt een belasting op verpakkingen.

 • Vliegen wordt duurder: De heffing wordt 11,25 euro voor een nabije bestemming en 45 euro voor een verre bestemming.

 • De accijnzen op tabak en alcohol gaan omhoog. Inclusief de BTW-verhoging wordt een pakje sigaretten 25 cent duurder en een kratje bier 65 cent. Door deze maatregel kan het kabinet afzien van het plan om de BTW voor kermissen, pretparken, sportwedstrijden en bioscopen te verhogen.

 • De bonus voor de aanschaf van energiezuinige auto's gaat omhoog van 1000 naar 1400 euro, en de 'boete' voor vervuilende auto's van 540 naar 1640 euro. Een dieselauto die geen fijnstof uitstoot, krijgt een korting van 1000 euro. Voor auto's die veel uitstoten, geldt een toeslag die kan oplopen tot 4.000 euro.

 • De bijtelling voor de auto van de zaak gaat omlaag naar 14 procent van de waarde van de auto bij zeer zuinige auto's. Voor andere leaseauto's, die privé worden gebruikt, gaat de bijtelling omhoog van 22 naar 25 procent.

 • De accijns op diesel gaat per 1 juli met 3 cent per liter omhoog . Op 1 januari 2009 komt daar nog een cent bovenop. Lpg wordt per 1 juli ook een cent duurder.

 • De fiscale kortingen voor werkenden (arbeidskorting) gaat omhoog.

 • Het tarief van de eerste schijf inkomstenbelasting gaat omlaag.

 • De WW-premie voor werknemers gaat in 2008 omlaag en verdwijnt in 2009 helemaal.

 • Voor werkgevers stijgt de WW-premie in 2008 van 4,4 naar 4,8 procent en daalt daarna tot naar verwachting 3,55 procent.

 • De zorgtoeslag, een tegemoetkoming voor lagere inkomens, gaat omhoog als compensatie voor de stijging van de ziektekostenpremie

 • Het eigenwoningforfait voor huizen van meer dan 1 miljoen euro gaat omhoog. Ook verdwijnt het nu nog geldende plafond van 1,6 miljoen euro.

 • Het kabinet zet het plan door om AOW'ers met een aanvullend pensioen van 18.000 euro of meer in 2011 een heffing op te leggen. Wel krijgen ouderen die tussen hun 62e en 65e aan de slag blijven een 'participatiebonus'.

Bron ANP etc.

Geen opmerkingen: