01 februari, 2008

Waar slaat dat nou weer op?

De aanwezigheid van het chemisch bedrijf Caldic aan de rand van Zevenbergen maakt voorlopig de bouw van woningen in en bij die kern onmogelijk. Caldic zou zelfs woningbouwplannen in de kern Noordhoek blokkeren.
Dat stelt de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Moerdijk, in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
Bij die vragen baseert de fractie zich op geruchten. Om dat woord draait het ook in de vragen aan het college. De eerste vraag luidt letterlijk of het college de geruchten kan bevestigen of ontkennen.
Als de geruchten kloppen, wil de PvdA dat de raad, desnoods in beslotenheid, wordt geïnformeerd. Als ze niet kloppen, dan moet het college de raad 'klip en klaar' informeren over de onjuistheid en ook duiden waar de geruchten op gestoeld zouden kunnen zijn. Fractievoorzitter Henk Schouwenaars wil weinig zeggen over de aanleiding voor de vragen: "We zijn mensen tegengekomen die bezig zijn met projecten en die niet verder kunnen. We horen dat van verschillende, los van elkaar staande bronnen." Volgens een woordvoerder wilde het college gisteren niet reageren: "De materie is te ingewikkeld om vandaag nog een brief te schrijven naar de PvdA-fractie. De bedoeling is om in een commissievergadering in februari te reageren."

Geen opmerkingen: