28 januari, 2009

Actieplan Groei!

Als één van de grootste provincies van Nederland herbergt Brabant een beroepsbevolking die in potentie (nog verder) kan uitblinken op uiteenlopende terreinen. Als (beginnend) ondernemer is het echter lang niet eenvoudig om je weg te vinden in het woud van regels en mogelijkheden.
Het project Actieplan Groei!, waarvan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) penvoerder is,  is erop gericht starters en groeiers effectiever te ondersteunen. Zodat zij meer worden uitgedaagd om hun onderneming door te ontwikkelen naar een bedrijf van (inter-)nationale betekenis.

Overzichtelijk pakket van starters- en groeiersregelingen 
Actieplan Groei! is een project van maar liefst elf partijen, verdeeld over Brabant en Zeeland: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Impuls Zeeland, NV REWIN West-Brabant, Brainport, Bossche Investerings Maatschappij (BIM), NV Rede, Economische Ontwikkelingsmaatschappij Regio Eindhoven, de werkgeversorganisaties BZW en MKB, Syntens en de Kamers van Koophandel van respectievelijk Zuidwest-Nederland en Brabant. Gezamenlijk wordt een samenhangend pakket ontwikkeld van (bestaande en nieuwe) starters- en groeiersregelingen. Door middel van een gesprek kunnen ondernemers zich hierover laten informeren.

Opleiding, coaching en begeleiding
Daarnaast zullen er nieuwe projecten worden geïnitieerd - en ondersteund - die voorzien in de behoeften van ondernemers. Deze omvatten onder meer:
opleidingstrajecten voor innovatieve ondernemers
coaching en begeleiding bij start, overname of snelle groei
verbeteren van transparantie en toegang tot de kapitaalmarkt

Brug tussen ondernemer en ambitie
Het project Actieplan Groei! vormt, kortom, de stimulerende brug tussen de ondernemer enerzijds en zijn/haar ambities anderszijds. Het project wordt van harte gesteund door de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Samen met Brussel en het Ministerie van Economische Zaken treden zij op als (co)financierder.

Geen opmerkingen: