28 januari, 2009

WISTJEDATJE?

VUT

 
  • De Vut, de vrijwillige vervroegde uittreding, werd - ondanks een negatief advies van De Commissie-Van Tets - in 1980 ingevoerd, aanvankelijk als experiment, maar al snel als algemene maatregel (waarna jonkheer Van Tets zelf toch ook maar op zijn zestigste met de Vut ging).
  • Doel was het bestrijden van de hoge jeugdwerkloosheid: ‘Jong voor Oud' heette het eerste plan.
  • Dit jaar en volgend jaar worden de laatste vutters 65 jaar en gaan met pensioen.
  • Tot midden jaren negentig was de Vut een omslagstelsel: de werkenden betaalden voor de ouderen. Daarna spaarden werknemers voor zichzelf.

Geen opmerkingen: