27 januari, 2009

Minder nieuwe ondernemingen in W-Brabant

Het aantal nieuwe ondernemingen dat zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, daalt sinds afgelopen december. Tegelijk neemt het aantal bedrijven dat zichzelf opheft, sterk toe.

In het laatste kwartaal van 2008 waren dat er 1040, 21 procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Kamer van Koophandel. Die verwacht dat het aantal starters in West-Brabant door de economische crisis dit hele jaar lager zal zijn dan in 2008.

Een bedrijf beginnen is nu minder aantrekkelijk en bovendien doen de banken moeilijker bij het verschaffen van startkapitaal. Daar staat tegenover dat veel ontslagen oudere werknemers die niet meer aan de bak komen, wellicht noodgedwongen voor zichzelf gaan beginnen.

De Kamer van Koophandel denkt dat ook het aantal opheffingen van bedrijven zal groeien. Het laatste kwartaal van 2008 gaf, met 1040 opheffingen, een vingerwijziging in die richting. Over heel 2008 stopten trouwens al veel ondernemers met hun eigen zaak: 12 procent meer dan in 2007.

Dat heeft, zegt de Kamer, ook met andere redenen dan de recessie te maken, bijvoorbeeld leeftijd of gezondheid van zelfstandige ondernemers. Door de opheffingen zijn in 2008 in West-Brabant 5600 banen verloren gegaan. De starters zorgden voor 3300 nieuwe banen. Bestaande bedrijven die uitbreidden, creëerden nog eens 3000 extra arbeidsplaatsen.

Onder de vrijwillig opgeheven bedrijven zijn opvallend veel horecazaken: 170 in 2008 tegen 117 in 2007. Dat heeft vermoedelijk veel te maken met het rookverbod. Daarnaast gaven veel winkeleigenaren er de brui aan. De Kamer denkt dat veel kleine ondernemers vrijwillig stopten om het niet op een faillissement te laten uitdraaien. Maar ook het aantal faillissementen groeit de laatste tijd.

Geen opmerkingen: