18 november, 2009

Commissie prijst ambitie centrumplan

Het college moet niet in tweede instantie teruggrijpen naar een minder ambitieus centrumplan Zevenbergen, maar twee visies naast elkaar leggen. VVD-raadslid Kees van Schenk Brill prees de creatieve resultaten die eerste studies naar het nieuwe stadshart van Zevenbergen hebben opgeleverd. Louter focussen op het ambitieuze scenario Frisse wind waarbij het water het centrum van Zevenbergen veertig jaar later weer doorsnijdt, noemde Van Schenk Brill te eenzijdig. De liberaal haalt lever de variant Stevige bries erbij. "Minder kostbaar met veel elementen, die ook de meeste ambitieuze variant, waar het college nu voor kiest, bevat."

Terughoudend was ook Cees Huijssoon van Onafhankelijk Moerdijk. "Het college kiest uit vier huizen de mooiste woning. Logisch, want de makelaar zegt toch niet wat het gaat kosten." Twee ondergrondse parkeergarages, die de weggevallen 250 parkeerplaatsen moeten opvangen, vond Huijssoon al helemaal niet des 'Zevenbergs'.

Huijssoons stadsgenoten hoeven deuitvoering van centrum- of havenplannen overigens niet eerder dan in 2017 te verwachten. De raad moet zich in deze fase alleen uitspreken over het opstellen van een masterplan. Dat gaat Moerdijk 150.000 euro kosten. "Maar als de afdeling financiën daar al een negatief advies over uitspreekt, wat moeten we dan van de daadwerkelijke plannen verwachten?" vroeg Van Schenk Brill zich af.

Niet alle partijen gingen muggenziften over het zonder twijfel kostbare project. Arjan van de Wetering (PvdA) merkte dat het gemeentelijk plan Frisse wind veel raakvlakken vertoont met het in opdracht van zijn partij door studenten uitgedokterde centrumplan. "Voor ons een bewijs dat het kan. Dit is een momentum waarbij we door moeten pakken. Laten we dan toch maar eens dromen."

In welke mate de centrumvisie over een aantal jaren te verwezenlijken valt, hangt nauw samen met de verzilting van het Volkerak. Pas medio volgend jaar neemt het Rijk daarover een besluit. Pas dan zal het Rijk participeren in zoetwaterplannen zoals het doortrekken van de Roodevaart. In zijn beantwoording liet wethouder Louis Koevoets die zaak aan de hoge heren in Den Haag over. Met zijn collega Ada Grootenboer vond Koevoets dat ambities niet op voorhand afgeremd dienen te worden. Meerdere opties onderzoeken, zoals de VVD vroeg, maakt het proces wel langduriger en duurder, waarschuwde Grootenboer. "We gaan uit van het maximale en zetten een stap terug als we de haalbaarheid niet kan worden aangetoond."

Superlatieven kwamen van de kant van het CDA en de ChristenUnie. Zevenbergenaar Jan Oskam van die laatste partij zag de blauwe golven al weer door zijn stad stromen.

Geen opmerkingen: