27 november, 2009

De toekomst van Microkrediet (en daar wil ik bij zijn!)


Sinds de start met microfinanciering in Nederland blijkt dat er veel behoefte is aan coaching en microkrediet. Dit blijkt uit een rapport van McKinsey dat staatssecretaris Heemskerk maandag 23 november ontvangst nam. Ook de Raad van Microfinanciering, waaronder Prinses Maxima, was hierbij aanwezig. “De behoefte aan microfinanciering in Nederland is groot. Ook in Europa wordt met belangstelling gekeken naar hoe wij startende ondernemers op weg helpen. Het rapport geeft inzicht in de toekomst van microfinanciering. Cruciaal daarbij is de combinatie van coaching en krediet”, aldus Heemskerk.

Microfinanciering heeft toekomst
De ambitie is om in 2015 jaarlijks 10.000 extra startende ondernemers te hebben, die allen gecoacht worden en waarvan de helft een krediet krijgt tot maximaal 35.000 euro. Dit is 25 procent meer startende ondernemers dan in 2008. De coördinatie hiervan komt bij het landelijke netwerk Microfinanciering NL. Microfinanciering NL is een samenwerkingsverband tussen de lokale MF-ondernemerspunten, microkredietverstrekkers (Qredits), en coaches.

Voorzitter van de Raad van Microfinanciering Diederik Laman Trip over de ambitie voor 2015: "Als we alle betrokkenen in dezelfde richting kunnen mobiliseren kunnen we vele micro-ondernemers op weg helpen." Heemskerk: "Microfinanciering heeft belangrijke invloed voor Nederland. Meer startende ondernemingen in Nederland draagt bij aan meer economische groei en nieuwe banen."

Het landelijke netwerk kan de huidige activiteiten van EZ overnemen. In de opstartfase geeft EZ een financiële bijdrage. Daarnaast ondersteunt EZ Qredits in het opzetten van financiering voor kredietverstrekking. Het doel is dat Qredits in de toekomst los van de overheid microkredieten aanbiedt. Daarvoor is verdere steun van de banken en mogelijke particuliere investeerders cruciaal.

Geen opmerkingen: