23 november, 2009

Toespraak van Prinses Máxima tijdens het Jaarcongres van MKB Nederland, Den Haag, 9 november 2009

Dames en heren,
De afgelopen jaren heb ik veel kleine en startende ondernemers in Nederland kunnen spreken. En wat mij telkens weer treft, is hun trots, hun doorzettingsvermogen en hun ambitie.

Zo sprak ik een maand geleden in Utrecht met starter Vincent Krones, oprichter van Qualicura. Hij helpt artsen en ziekenhuizen met werk dat hen afhoudt van de zorg voor patiënten. Vincent is 29, zijn bedrijf bestaat al één jaar, en hij heeft één persoon in dienst. En weet u wat zijn ambitie is? "Ik wil de zorg in Nederland helpen verbeteren," zegt hij.
Door zulke ambities word ik telkens weer geïnspireerd. Mensen die heel hard werken en er alles aan doen om hun droom waar te maken.
Daarom ben ik heel blij dat ik u vandaag mag toespreken. Het MKB staat synoniem voor bedrijvigheid, het MKB is innoverend, het MKB draagt bij aan de leefbaarheid van wijken en regio's, het MKB geeft dynamiek aan de Nederlandse economie. Nu meer dan ooit geldt: Wat zou Nederland doen zonder het MKB?
Waar ik u vandaag aan zou willen herinneren, is dat veel van u klein zijn begonnen. Met grote dromen en veel doorzettingsvermogen. Net zoals Vincent.
Weet u nog hoe het was, toen u begon? Hoe goed het voelde om onafhankelijk te zijn? Hoe trots u was? Maar ook: hoe moeilijk het was om uw eerste lening te krijgen? En hoe veel er bij zo'n nieuw bedrijf komt kijken?
Dat is waar ik vandaag over wil spreken als lid van de Raad voor Microfinanciering in Nederland. Het begin is moeilijk voor veel ondernemers. Starters hebben ideeën en dromen, lef en doorzettingsvermogen. Maar hoe stel je een goed business plan op? Hoe zet je een inzichtelijke administratie op? Hoe moet het met belastingen? Hoe kom je aan krediet? Daar hebben veel starters moeite mee.
En daarom willen we microfinanciering ook in Nederland stevig op de kaart zetten.
Microfinanciering is op zich niet nieuw in Nederland. Maar de initiatieven waren meestal lokaal en sterk versnipperd. De Raad voor Microfinanciering adviseerde daarom de Staatssecretaris van Economische Zaken om een Landelijk Netwerk Microfinanciering op te zetten voor coaching en krediet.
Er zijn nu twee proefprojecten, die eind volgend jaar worden geëvalueerd.
Ten eerste is de organisatie Qredits opgericht, met steun van het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse banken. EZ heeft 15 miljoen beschikbaar gesteld voor kleine leningen die via Qredits worden verstrekt - van 500 euro tot maximaal 35 duizend euro.
Ten tweede is de borgstellingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken opengesteld voor mensen met en zonder een uitkering.
In totaal zijn dit jaar binnen beide projecten in minder dan een jaar tijd al bijna 2200 aanvragen in behandeling genomen en meer dan 500 leningen verstrekt.[1]
Er moet ook in heel Nederland een netwerk van Microfinancierings-ondernemerspunten komen. Daar kunnen starters en kleine ondernemers met goede plannen terecht voor advies, kredietaanvragen en -- heel belangrijk -- coaching. Eind dit jaar hebben we al zo'n veertig ondernemerspunten. Opgericht door gemeentes en Kamers van Koophandel, maar vooral ook door adviesbureaus en allerlei lokale initiatiefnemers.
Ik wil graag drie punten duidelijk maken.
Ten eerste: gaat microfinanciering alleen om geld? Nee. Microfinanciering in Nederland is coaching en krediet. Coaching is voor de meeste starters en doorstarters van levensbelang. Onze ambitie is om over vijf jaar jaarlijks 10 duizend nieuwe ondernemers te kunnen helpen. Van hen heeft alleen de helft financiering nodig. Vincent van Qualicura heeft bijvoorbeeld in eerste instantie aan coaching al genoeg.
Ten tweede: creëert microfinanciering pseudo-ondernemers? Nee. Microfinanciering is voor echte ondernemers. Voor starters en bestaande ondernemers die een goed idee hebben, maar advies nodig hebben bij de eerste stappen en, zoals ook gebeurt, bij de bank niet terecht kunnen voor krediet. Omdat ze niet de gewenste opleiding hebben of soms te oud worden bevonden. Omdat ze ooit een schuld hadden of geen eigen vermogen hebben. Omdat ze de taal van de banken niet spreken of geen jaarcijfers kunnen laten zien.
Microfinanciering geeft deze mensen de kans om hun dromen waar te maken. Maar die kans moeten ze wel zelf verzilveren! Dat is niet alleen belangrijk voor henzelf, maar ook voor hun gezin, hun wijk en onze economie.
En nu mijn derde punt: ontvangt de micro-ondernemer een subsidie? Nee. Een microkrediet is geen subsidie, maar een gewone lening met marktconforme rente. Ondernemers moeten die gewoon terugbetalen.
Microfinanciering biedt echte ondernemers de kans om hun dromen waar te maken. Ik heb het zo vaak gezien: met een microkrediet schenk je deze mensen vertrouwen, onafhankelijkheid en trots.
En daarvoor heeft het landelijk Netwerk Microfinanciering u, MKB Nederland, nodig. Ook in deze voor u moeilijke tijden.
Op welke manier? Vooral bij coaching. U heeft immers veel kennis, ervaring en expertise in huis. De kappersbranche doet al formeel mee aan het coachingnetwerk, en de branche van accountants en administratieconsulenten levert al individuele coaches. Dat vind ik geweldig! Ik hoop dat ook andere branches zullen overwegen om deel te nemen. En ik wil u allen aanmoedigen zich als vrijwillige coaches aan te melden, bij een ondernemerspunt in uw omgeving of bij Qredits.
Dames en heren,
Ik hoop dat ik u drie dingen duidelijk heb kunnen maken over microfinanciering in Nederland:
Een: microfinanciering gaat om coaching en krediet.
Twee: microfinanciering is een kans voor echte ondernemers.
Drie: microfinanciering is géén subsidie.
Mijn inzet, en de inzet van de Raad voor Microfinanciering, is om microfinanciering in Nederland duurzaam te organiseren. Zodat echte ondernemers de kans krijgen om hun dromen waar te maken.
En ik hoop dat geslaagde ondernemers als u, starters als Vincent willen coachen. Zij kunnen profiteren van uw kennis, talent en ervaring. En zij kunnen u nieuwe energie en inspiratie geven!
U kunt mensen helpen om hun dromen waar te maken.
Zo helpt u ook mijn droom waar te maken.
MKB Nederland heeft belang bij een goed lopend Netwerk Microfinanciering. Want de starters van vandaag zijn de nieuwe leden van morgen.
Dank u wel.

[1] Exacte cijfers: 2167 aanvragen en 533 leningen verstrekt. Bij Qredits 2000 aanvragen in behandeling en 460 verstrekt; binnen de Borgstelling 167 aanvragen en 83 verstrekt. Cijfers sinds begin 2009

Geen opmerkingen: