05 november, 2009

Dat gaat mij dus ook aan het hart

In een poging iets te doen aan de jeugdwerkloosheid, gaat de gemeente Moerdijk via werkbezoeken aan scholen en jongerenplaatsen schoolverlaters actief benaderen. Aanleiding is de explosieve stijging van de werkloosheid onder jongeren in Moerdijk. Waren dat er in december vorig jaar nog 46, in september jongstleden bedroeg dit aantal 106; een stijging van 130%.
Het UWV Werkbedrijf speelt een belangrijke rol bij het initiatief om de jeugd op te zoeken en heeft daarom ook een regiefunctie.

Geen opmerkingen: