07 februari, 2010

Die Toos toch!

De Mixed Hockey Club in Oudenbosch kan een tweede veld tegemoet zien in de toekomst.

De gemeenteraad besluit om in het bestemmingsplan Rondweg hiervoor ruimte op te nemen.
Het initiatief hiertoe is genomen door de partijen ONS en WOS, die hiervoor tijdens de raadsvergadering van donderdag een amendement indienden op dat bestemmingsplan.
Pikant detail is wel dat WOS vóór het extra hockeyveld is, en ook het wijzigingsvoorstel daarvoor mede indiende, maar uiteindelijk tegen het bestemmingsplan voor de rondweg stemde.
Volgens de indieners van het amendement, Toos Ossenblok (ONS) en Ger Logt (WOS), heeft de hockeyclub al jarenlang last van het feit dat ze slechts één veld heeft.
Daardoor moet voor bepaalde wedstrijden en activiteiten naar elders uitgeweken worden. En dat laatste treft voor de jeugd.
Ossenblok en Logt constateren dat voor de rondweg al twee voetbalvelden van Victoria '03, die voor de rondweg moeten wijken, worden gecompenseerd en verplaatst.
Volgens ONS en WOS zou het hockeyveld in dit hele plan ook meegenomen kunnen worden.
Ook al wilde geen enkele raadsfractie in de gemeenteraad de uitbreiding van de Mixed Hockey Club in de weg staan, er werden toch vraagtekens geplaatst bij het nu gekozen moment.
Want de gemeente is momenteel druk bezig met het evalueren en actualiseren van de sportnota 'In de startblokken'. Daarin wordt overigens ook onderzoek gedaan naar de privatisering van sportvoorzieningen in de gemeente.
Een aantal raadsfracties vindt dat uitbreiding van de velden van de hockeyclub integraal in die sportnota meegenomen had kunnen worden.
En een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan had ook dán kunnen gebeuren. Desondanks werd het amendement van ONS en WOS, met een paar kleine aanpassingen, met algemene stemmen aangenomen.
Zodat de hockeyclub in elk geval weet dat ze een tweede veld tegemoet kan zien.

Geen opmerkingen: