16 februari, 2010

Hoera ! Hoera !

De partnertoeslag van ruim 500 euro voor AOW'ers met een partner jonger dan 55 jaar blijft voorlopig bestaan. Het kabinet heeft de voor 2011 geplande bezuiniging geschrapt. Wel krijgt een deel van de groep zo'n 50 euro minder.Zowel in de Kamer als in de samenleving was veel verzet tegen de afschaffing. De bezuiniging zou in 2011 ingaan voor nieuwe AOW'ers met een veel jongere partner met weinig of geen inkomsten. Die partners vonden dat ze te weinig tijd hadden om werk te vinden, zoals het kabinet eerst wilde, omdat de maatregel snel moest ingaan. De toeslag wordt nu in 2015 afgeschaft.

Geen opmerkingen: