18 februari, 2010

En dat is ook goed bericht!

Het kabinet komt de mensen tegemoet die vanuit de WW een eigen bedrijf zijn begonnen en die zijn misleid door uitkeringsinstantie UWV.
Minister Donner heeft dat gezegd als reactie op een uitspraak van de Nationale Ombudsman.
De ombudsman oordeelde vorige week dat veel werklozen die in 2004 en 2005 als zelfstandige begonnen, verkeerd zijn voorgelicht door het UWV. Daardoor kregen ze onverwachte boetes en moesten ze uitkeringsgeld terugbetalen.
Donner vraagt het UWV nu om in lopende rechtszaken het standpunt te herzien. Ook wil hij dat gedupeerde zzp'ers meer tijd krijgen om geld terug te betalen.

Geen opmerkingen: