01 november, 2006

Gefeliciteerd !

Dinsdag 31 oktober 2006 - ZEVENBERGEN – Voetbalvereniging Virtus heeft – na meer dan zes jaar zonder gezeten te hebben – een nieuwe leidsman. Tijdens de algemene ledenvergadering is vorige week René Jansen benoemd tot voorzitter.

Met René Jansen heeft de Zevenbergse voetbalvereniging Virtus eindelijk weer een voorzitter. ‘Ons streven is een daadkrachtig bestuur te zijn met korte lijnen naar de leden.’

De nieuwe voorzitter moet er voor zorgen dat ‘alle leden en vrijwilligers bij Virtus het naar hun zin hebben’. Zes jaar heeft voetbalclub, die in de vierde klasse van de zondagamateurs uitkomt, gezocht naar een nieuwe voorzitter nadat in de zomer van 2000 toenmalig voorzitter Frans Andriolo het voor gezien hield. Al die jaren zijn de voorzitterstaken waargenomen door vice-voorzitter Cees Mulders, die evenals Kok van Wijngaarden is benoemd tot erelid. Het opstappen van het jeugdbestuur in de zomer van het vorig jaar, bracht deining in de vereniging. Veel verontruste Virtusleden riepen om bestuurlijke vernieuwing. Tot dan toe had de vereniging een groot bestuur met daaronder een flink aantal commissies. Afgelopen week werden de voorstellen om te komen tot een nieuwe bestuursopzet voorgelegd aan de algemene ledenvergadering: een klein bestuur bestaande uit vijf personen, met duidelijk omschreven taken met daaronder een aantal commissies. Met instemming van de vergadering werd René Jansen tot voorzitter gekozen en Hein Mak tot bestuurslid algemene zaken.
Volgens de nieuwe voorzitter, die ook de F2-pupillen traint, betekent de nieuwe bestuursopzet een cultuuromslag die tijd nodig heeft. „Ons streven is een daadkrachtig bestuur te zijn met korte lijnen naar leden, commissies en vrijwilligers. Door verantwoordelijkheden te spreiden en elkaar daarop aan te spreken, blijft iedereen scherp“, aldus Jansen.

Het Virtusbestuur, dat het eerste team graag snel ziet promoveren naar de derde klasse, heeft zich onder meer ten doel gesteld om voor de jeugd speltechnisch een systeem door te voeren dat de doorstroming soepeler laat verlopen. Jansen zegt blij te zijn dat de bestuursleden die teruggetreden zijn, niet voor de club verloren gaan maar actief betrokken blijven bij de club. Zorgwekkend noemt hij de problemen rond de accommodatie. „Het meest nijpend is het tekort aan kleedgelegenheid. Daarnaast is de realisatie van een kunstgrasveld met verlichting noodzakelijk om het grote aantal teams voldoende te kunnen laten trainen“. Hiervoor maakt hij binnenkort een afspraak met wethouder Grootenboer.
BNdeSTEM 01-11-06

Geen opmerkingen: