29 november, 2006

Kapitaal voor snelgroeiend bedrijf

24-11-2006 webredactie

Snelgroeiende ondernemers kunnen voortaan makkelijker aan kapitaal komen. Het ministerie van Economische Zaken voert vanaf vandaag een garantieregeling in voor financiers van mkb-bedrijven die een groeispurt willen maken.

Nederland loopt internationaal achter qua aantal snelle groeiers. En het verkrijgen van risicodragend vermogen is een groot probleem in het midden- en kleinbedrijf. Door banken en participatiemaatschappijen een garantieovereenkomst te geven, hoopt de overheid financiers eerder over de streep te trekken om kapitaal te verstrekken.

Volgens staatssecretaris Van Gennip moet de ’Groeifaciliteit’ financiers stimuleren om risicokapitaal te verschaffen. “Snelle groeiers zijn namelijk van vitaal belang voor de economie.”

Voor veel financiers is het momenteel onvoldoende rendabel om de kleinere financieringsbedragen – waaraan het mkb behoefte heeft – te geven.
Een klein financieringsbedrag kost ongeveer evenveel aan beoordeling, administratie, due diligence als een grote financiering. De nieuwe regeling biedt financiers een garantie van 50 procent voor nieuw verstrekt risicodragend vermogen van maximaal 5 miljoen euro.

In ruil daarvoor betalen de banken en participatiemaatschappijen aan EZ een premie van 2,5 procent bij een achtergestelde, nietconverteerbare lening en 3 procent per jaar bij andere financieringen.

(De Financiële Telegraaf)

Geen opmerkingen: