24 november, 2006

Moerdijk krijgt stadswachten (BOA's)


Met het aanpakken van hondenpoep, zwerfvuil en illegale dumpingen heeft de gemeenteraad van Moerdijk gisteravond ook ingestemd met de aanstelling van stadswachten die moeten toezien op het naleven van de regels.
De stadswachten worden Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) en krijgen dus bevoegdheden. Welke dat zijn, moeten burgemeester en wethouders nog uitzoeken. Kees van Schenk Brill (VVD) vroeg gisteravond om een overzicht van de taken en bevoegdheden van de nieuwe stadswacht. Ineke Peters (CDA) wil er geen ‘manusje van alles’ van maken die allerhande taken krijgt opgedragen. Ze vraagt ook om assistentie van de politie, mocht de stadswacht in het nauw komen. Van Schenk Brill heeft liever dat de stadswacht meer taken krijgt dan alleen het waken voor vervuiling van de openbare ruimte.
Vooralsnog wordt uitgegaan van het toezicht houden op andere ‘kleine ergernissen’ Met het gisteravond aangenomen beleid wordt de strijd tegen de vervuiling aangegaan. Voor honden komen er onder meer afvalbakken voor hondenpoep en er worden uitlaatplaatsen aangelegd; vijftien binnen de bebouwde kommen en vijf daarbuiten. Ook zijn gebieden verboden voor honden, zoals volkstuinen, strandjes, speeltuinen en evenemententerreinen. Het hondenpoepbeleid kost de hondenbezitters geen extra geld. Een eerdere belastingverhoging van tien procent is vorige week al afgeketst tijdens de behandeling van de begroting. De kosten worden betaald uit het overschot op de begroting. Het zwerfvuil wordt onder meer aangepakt door extra aandacht te vragen voor het probleem en door acties te ondernemen met scholen, verenigingen en dorpsraden. De strijd tegen illegale dumpingen wordt vooral gevoerd door de nieuwe stadswachten.
Door Frank Timmers (BNdeStem)

Geen opmerkingen: