27 november, 2006

Room with a view ?


De Kamers van Koophandel voor West-Brabant en Zeeland, die per 1 januari 2008 officieel fuseren, houden de twee full-service kantoren open: Breda en Middelburg. Daarnaast blijft de frontoffice functie in Terneuzen bestaan. De besturen van beide Kamers spreken hun voorkeur uit voor een gelijkwaardige verdeling van bestuursleden over West-Brabant en Zeeland. Het aantal bestuursleden wordt teruggebracht naar 24.
Daarnaast zijn de fusievoorzitter en fusiedirecteur aangewezen.

Met het handhaven van de huidige twee full-service kantoren in Breda en Middelburg en de front-office functie in Terneuzen verandert de afstand voor ondernemers in het nieuwe kamergebied naar de Kamer van Koophandel niet. In de nieuwe wet op de Kamers van Koophandel staat aangegeven dat het aantal bestuursleden per 1 januari 2008 fors wordt teruggebracht naar maximaal 24; nu bestaan beide kamers nog uit totaal 78 leden. Als het aan beide algemene besturen ligt zal de helft van de nieuwe bestuursleden uit West-Brabant afkomstig zijn en de helft uit Zeeland. De drie benoemende organisaties BZW, MKB en de werknemersgeleding (FNV, CNV en Unie) zullen elk -voor zowel West-Brabant als Zeeland- vier bestuursleden aanleveren.

FusievoorzitterHet bestuur is er voorstander van dat de kennis en ervaring van het huidige bestuur voorlopig beschikbaar blijft in de nieuwe Kamer. Naast het zo voorspoedig mogelijk laten verlopen van de voorbereiding en implementatie van de fusie zijn de besturen van beide Kamers voorstander van bestuurlijke continuïteit. Daarom is Chris Rutten, de huidige voorzitter van KvK West-Brabant, per direct door beide algemene besturen aangewezen als fusievoorzitter. Luit Ezinga, de huidige voorzitter van KvK Zeeland, wordt plaatsvervangend fusievoorzitter. Chris Rutten is daarnaast de beoogd eerste voorzitter voor de nieuwe Kamer van Koophandel per 1 januari 2008. Luit Ezinga wordt de beoogd plaatsvervangend voorzitter.
FusiedirecteurRob van Renterghem, de huidige directeur van KvK Zeeland, is per direct door beide algemeen besturen aangewezen als fusiedirecteur en beoogd algemeen directeur van de nieuwe Kamer. Als fusiedirecteur is hij belast met de voorbereiding van de fusie van de twee Kamers.


Huidig directeur van KvK West-Brabant Jos Hamers heeft aangegeven dat hij, gezien zijn leeftijd, niet in aanmerking wil komen voor de functie van algemeen directeur (Hamers wordt 64 in het jaar dat de fusie van kracht wordt). Onderdeel van de fusievoorbereiding is dat Rob van Renterghem per 1 juli 2007 ook directeur van KvK West-Brabant wordt. Jos Hamers zal dan als directeur van Kamer van Koophandel West-Brabant terugtreden en tot aan zijn pensioen op 1 mei 2009 als adviseur verbonden blijven aan de Kamers.

Geen opmerkingen: