19 januari, 2007

Daar lig ik nou wakker van.. :-(

Voor werkloze buitenlanders zal de inburgeringscursus worden gekoppeld aan een re-integratietraject. Asielzoekers krijgen naast inburgeringsles ook maatschappelijke begeleiding.

De uitvoering van de verordening gaat de gemeente Halderberge bijna drie ton kosten. Weigeraars kunnen op een boete rekenen.
Wie niet aan de cursus wil meedoen, krijgt een maximale boete van 250 euro. De inburgeraar, die er niet in slaagt om binnen vijf jaar een diploma te halen, krijgt een boete van ten hoogste 350 euro.

Geen opmerkingen: