30 januari, 2007

Hockey (is) blijft erg populair


Het ledenaantal van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond is in 2006 toegenomen met 6.392 leden tot 191.315, een groeipercentage van 3,46%.
Naar verwachting zal de KNHB de komende jaren blijven groeien.
Begin 2006 heeft VODW Marketing vastgesteld dat een groei naar 260.000 leden in 2015 reëel is.

In de Strategische visie 2015 van de KNHB is vervolgens gesteld dat, in samenwerking met gemeenten en verenigingen, 244 nieuwe velden op de bestaande en op 60 nieuw op te richten verenigingen gecreëerd moeten worden.

Om dit te realiseren heeft VODW Marketing nader onderzoek verricht. Dit onderzoek richtte zich op de vraag waar de potentiële hockeyers te vinden zijn en of er voldoende capaciteit is om deze potentiële hockeyers op te vangen. In acht stappen berekent VODW Marketing de groeipotentie voor het hele land verdeeld in 50 regio’s. Deze berekeningen moeten de basis vormen voor de capaciteitsdiscussies tussen verenigingen, gemeenten en de KNHB.

Tijdens het Nationaal Hockey Congres op 3 februari presenteert VODW Marketing het Onderzoek Potentiële Groei en de resultaten per regio.

Geen opmerkingen: