12 januari, 2007

Logistiek het best op Moerdijk 2


Voor de provincie zijn er geen twijfels meer of er een logistiek park van 150 hectare moet komen in de Moerdijkse Hoek. Alternatieve locaties zijn onderzocht, maar lang niet zo geschikt bevonden als de oksel van de A16 en A17.

Gedeputeerde Staten willen een streekplanherziening voorbereiden voor de aanleg van dit park. Met de gemeente Moerdijk is de provincie nog niet akkoord. Die wil alleen meewerken onder een paar harde voorwaarden. Het precieze eisenpakket ligt nog niet op tafel, maar zeker is dat er geld moet komen om milieuhinderlijke bedrijven te verplaatsen uit de - nabijheid van - woonkernen. En Moerdijk wil geld zien voor de aanleg van de Noordelijke randweg bij Zevenbergen.

De provincie komt voor deze compensatie echter enkele tientallen miljoenen tekort en vraagt het rijk, Moerdijk, bedrijven en regiogemeenten om mee te betalen. Het precieze bedrag is onbekend. „Omdat we niet meer dan een indicatie hebben van wat Moerdijk leuk vindt en wat niet. Met een paar weken zou dat duidelijk moeten zijn“, zegt de Brabantse gedeputeerde Onno Hoes. De voorbije maanden zijn er onderzoeken uitgevoerd naar het plan. Die bevestigen dat de Moerdijkse Hoek de beste plek is voor zo’n logistiek park.

In West-Brabant en daar buiten zijn verschillende alternatieven bekeken en vergeleken. Hoes: „Niets staat ons nog in de weg om aan de slag te gaan. Uit de onderzoeken blijkt dat er niet afdoende alternatieven te vinden zijn.“Dat plan behelst ook het volbouwen van Moerdijk I en de komst van nieuwe bedrijven op het braakliggende terrein van Shell.

Op 127 hectare grond mag van Shell definitief chemie en procesindustrie komen, of daaraan gerelateerde bedrijven. De grote uitdaging voor Hoes wordt het verkrijgen van overeenstemming met de gemeente Moerdijk. Die is weer afhankelijk van de financiële steun die hij hoopt te krijgen van onder andere de regiogemeenten.

Voordeel voor HCZ?

De eventueel geplande uitbreiding zorgt zeker voor meer werkgelegenheid, meer gezinnen, meer hockeyers. Ik ben voor!
BN de Stem (Door Frank Timmers)

Geen opmerkingen: