09 maart, 2007

En toch woonik er graag....

In de gemeente Moerdijk woonden op 31 december 2006 36.645 inwoners, dat zijn er 27 minder dan een jaar eerder. De daling is het grootst in Klundert. Daar nam de bevolking met 55 personen af. Willemstad daarentegen groeide met 45 mensen.

Al jaren schommelt het aantal Moerdijkers op 36.600. Vier jaar terug bijvoorbeeld telde de gemeente honderd ingezetenen minder dan nu. En het afgelopen jaar zijn de inwoners aantallen opnieuw geslonken.

Over vorig jaar is enkel de stijging in Willemstad opvallend. Noordhoek kreeg er ter vergelijking zes inwoners bij en Standdaarbuiten vier. De grootste kern Zevenbergen noteerde acht nieuwkomers. In alle andere kernen daalde het aantal mensen.

Het meest in Klundert, maar ook een kleine kern als Zevenbergschen Hoek kampte met een afname van 27 personen. Uit Helwijk trokken 25 mensen weg of overleden.

Zevenbergen blijft het grootst met 14.266 zielen. Op gepaste afstand volgen daarna de andere hoofdkernen van de oorspronkelijke gemeenten: Klundert met 5803, Fijnaart met 5303, Willemstad met 2459 en Standdaarbuiten met 2186 inwoners. Het grootste 'dorp' is vervolgens Zevenbergschen Hoek met 1610 inwoners en verder Moerdijk met 1167, Noordhoek met 1081, Heijningen met 969, Helwijk met 916 en tenslotte Langeweg waar begin dit jaar 885 woonden.

Naar leeftijdsopbouw verwacht de gemeente dit jaar twee nieuwe eeuwelingen. Eén in Klundert en één in Zevenbergen. Bijna honderd inwoners zijn de leeftijd van negentig reeds gepasseerd. De vergrijzing zet door. In totaal is 15,1 procent ouder dan 65 jaar.

Opmerkelijk is ook dat overal het aantal vrouwen in de minderheid is, behalve in Standdaarbuiten en Zevenbergen. De verklaring zit hem waarschijnlijk in de hogere levensverwachting van vrouwen en daaraan gekoppeld de aanwezigheid van oudedagvoorzieningen in de hoofdkern zoals Sancta Maria en Huize Zevenbergen. Vorig jaar zijn er in de gemeente Moerdijk 377 kinderen geboren.

>>Alle hoge verwachtingen ten spijt blijft het inwonersaantal in de gemeente Moerdijk licht dalen. Alleen het aantal Willemstadters groeide.
door Wim van den Broek BNdeSTEM

Geen opmerkingen: