05 maart, 2007

Golfbaan weer een stukje dichterbij in 2010


Wie golf speelt moet techniek en precisie met geduld combineren. Geduld is ook een vereiste voor de golfbaan in Zevenbergen. Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen ergens in 2010 de 27 holes in gebruik worden genomen.De volgende stap in de lange weg naar aanleg van de golfbaan op de oude stortplaats langs de A17 is een ontwikkelingsovereenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Dat is Intergolf Moerdijk, die eerst een haalbaarheidsstuide heeft overlegd. Conclusie daaruit is dat de aanleg voldoende perspectief biedt. De exploitant legt bovendien 3800 meter recreatief voetpad aan om de greens.
In de overeenkomst zijn wederzijdse verplichtingen en afspraken vastgelegd. Een klein deel van de Keense Gorzen, waarop de negen oefenbanen en achttien wedstrijdenholes komen, is van de gemeente. Het college heeft besloten die grond - de oude stortplaats - in erfpacht af te staan voor de symbolische som van 1 euro per jaar.
Wim van den Broek (BN de STEM)

Geen opmerkingen: