05 april, 2007

MVO


MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan simpel samengevat worden met de 3 P's.
  1. People (gevolgen voor mensen zowel binnen als buiten de onderneming)
  2. Planet (effecten op leefomgeving, milieu)
  3. Profit (voorwaarden voor de continuïteit van de onderneming)
De volgorde mag u zelf invullen.

Geen opmerkingen: