10 april, 2007

Stamrecht BV of LTD?

Voordat de Europese rechter op 30 september 2003 de vrije vestiging van Limiteds in Nederland mogelijk maakte, had de MKB-ondernemer eigenlijk alleen een keus tussen de dure Besloten Vennootschap (BV), de riskante éénmanszaak of Vennootschap onder Firma (VOF). De Nederlandse overheid heeft enkele jaren geprobeerd om de vrije vestiging van buitenlandse vennootschappen in Nederland te voorkomen met de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen. Deze wet onderwierp de Limited, die zich in Nederland wilde inschrijven, namelijk aan de strenge Nederlandse BV eisen. Met de Limited die de voordelen van de BV binnen het bereik heeft gebracht van de kleinere ondernemer, is deze niet langer veroordeeld tot de risicovolle éénmanszaak of VOF. Toch blijven o.a. Kamers van Koophandel startende ondernemers een éénmanszaak of VOF aanraden en zetten zij zo de eerste stap al verkeerd op de weg van ondernemerschap. De fiscale tegemoetkomingen lijken voor vele ondernemers, die onvoldoende geïnformeerd zijn, een reden om te kiezen voor een onderneming in de vorm van een éénmanszaak of VOF. Dit geeft achteraf grote onvrede, want bijvoorbeeld de 5% winstvrijstelling in de MKB winstvrijstelling regeling, weegt niet op tegen het 100% verlies van alles, ook het privé bezit, bij een faillissement.
Stamrecht Vennootschap.
Ook voor het onderbrengen van een zgn. "gouden handdruk" is een Limited bij uitstek geschikt, u kunt en mag alles wat u met een BV mag immers ook met een Limited en door de lage kostenstructuur is een stamrecht Limited ook al bij lagere uitkeringen interessant.De stamrecht Limited heeft enkele bijzondere kenmerken en er zijn vooraf wat extra werkzaamheden noodzakelijk, o.a. overeenstemming met de ex-werkgever, het aanvragen van een bankrekening voor de vennootschap en een verklaring van geen bezwaar van de fiscus. E.e.a. is echter voor zo'n € 350,- extra geheel verzorgd dus is de stamrecht Limited een geduchte concurrent van de duurdere stamrecht BV.

Geen opmerkingen: