06 februari, 2008

Baby Boomer online

Het was Carl Rohde, cultuursociologisch onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en trendwatcher, die in zijn keynote de bijna 200 toehoorders wees op een steeds groter wordende generatiekloof, het 'connect' en 'not connected' zijn. Hij schetste in zijn verhaal een situatie waarin sprake is van vier generaties: de veteranen, de baby boomers, de generation X en de millenium-generatie.
Het resulteerde in een boeiende lezing waarin een helder beeld werd geschetst over de huidige maatschappij, waarin met name bij de jongere generaties mobiliteit geworden is tot een levensnoodzaak.

Rohde stelde onder meer dat de veteranen-generatie zeer bedrijfsloyaal, maar weinig vernieuwend is. Niet echt verrassend.

Daarachter komt de generatie baby boomers (1945-1964), de mensen die niet opgegroeid zijn met internet, maar die zich wel meer en meer verdiepen in de mogelijkheden ervan. Zij ("de generatie van het financieel succes") gebruiken het internet functioneel ("Ik Google 4 tot 6 uur per dag, maar alleen functioneel") waarbij het een steeds belangrijker deel van hun alledaagse leven inneemt.

De generation X is de eerste generatie die, volgens Rohde, technology savvy is. Hun leven speelt zich voor het grootste deel online af. Het is een generatie die vooral een brand wil zijn ("Ik ben een merk en vervolgens kijk ik hoe ik dat kan positioneren"), en die een balans zoekt tussen werk en leven. Rohde hield de aanwezigen voor dat deze generatie zich met name kenmerkt door een behoorlijke mate van arrogantie en materialisme. Toch moeten zij het qua materialisme, arrogantie en mobiliteit nog afleggen tegen de millenium-generatie, de allerjongste generatie.

De millenium-generatie, voor hen zijn mobieltjes '24/7 a supportline for friends'. Deze generatie is vrijwel continu online: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het is een groep die veel waarde hecht aan personalisering, een voorkeur heeft voor het werken in teams en bovendien hoge verwachtingen heeft, aldus Rohde, die de jongste twee generaties de 'computergame generatie' noemt. Voor deze 'computergame generatie' is een aantal zaken van belang, zo erkende Rohde:

  • Respecteer mijn autoriteit: erken en waardeer wat mensen kennen en kunnen. Je ziet bijvoorbeeld dat veel bedrijven die zich op jongeren richten, hun klanten betrekken bij het creëren van waarde.
  • 'Give me interactive kicks': de 'computergame generatie' haakt af bij 'saaie' e-learning, en in dat proces is interactie is erg belangrijk.

  • De behoefte om continue connected te zijn.

  • Converseren waar en wanneer je wilt.

Geen opmerkingen: