28 februari, 2008

Informatie gemeenten over combinatiefuncties

Woensdag 19 maart en woensdag 16 april worden Brabantse gemeenten geïnformeerd over de mogelijkheden die de Impuls ‘Brede school, sport en cultuur’ hen biedt. Kern van deze regeling is een structurele investering in deskundig kader dat zowel werkt in het onderwijs als in de sport of cultuursector. Het gaat hier om de zogenoemde combinatiefuncties. De Vereniging Sport en Gemeenten houdt 19 maart een Wethoudersbijeenkomst in Eindhoven. Het centrale onderwerp is jeugd en zorg, in relatie tot sport en bewegen. U kunt antwoord verwachten op vragen als: Waarmee kunnen gemeenten al aan de slag? Wanneer kunnen gemeenten de regeling aanvragen? En wat betekent dit eigenlijk voor mijn gemeente?De organisatie van deze bijeenkomst vindt plaats in nauwe samenwerking met Sportservice Noord-Brabant, het Huis van de Sport Limburg en Sport Zeeland.
Fontys Hogescholen houdt 16 april in Eindhoven het congres ‘Lokale Allianties School en Sport’. Daarvoor worden de wethouders onderwijs en sport van alle Brabantse gemeenten, schoolbesturen en –directeuren, sportverenigingen, en belangstellenden uit andere provincies uitgenodigd. Gedeputeerde Van Haaften verzorgt tijdens het congres een presentatie. Lokale media zijn aanwezig. Na afloop wordt een persbericht verzonden aan de landelijke media.

Subsidieregeling
In 2008 zijn de G31 in staat gesteld te participeren in de Impuls ‘Brede school, sport en cultuur’. Daarvan hebben er dertig gebruik gemaakt. Het eerste jaar krijgen zij 100% rijksfinanciering. Vanaf 2009 ontvangen de gemeenten 40% aan rijksbijdrage en moeten ze zelf 60% bijdragen.
In 2009 start de tweede tranche waarin gemeenten aan kunnen vragen. Ook hier geldt dezelfde financieringsregeling. In 2010 start de derde en in 2011 de vierde tranche. De tranches worden bepaald op basis van het beschikbare rijksbudget, de grootte van de gemeente en het aantal inwoners onder de achttien jaar.

Geen opmerkingen: