06 februari, 2008

TIPS

1. Als u een enthousiast verhaal weet te vertellen, kunt u gerust `jullie' en `je' gebruiken. Uitsluitend `u' gebruiken, vooral in combinatie met weloverwogen volzinnen, komt als formeel, afstandelijk en daardoor als minder betrokken over.
2. Het is niet erg om te beginnen met `u' en wat later `jullie' te gebruiken. Objectief gezien zouden we dit kunnen afkeuren, maar het gaat hier om het met enthousiasme bereiken van uw doelgroep.
3. Sta even stil bij het feit dat u in werkelijkheid nooit met (laat staan tegen) een groep spreekt. Nee, u hebt een groep individuele luisteraars. Ieder luistert voor zichzelf. Daarom is het normaal, gewoon en natuurlijk om `je' te gebruiken: ieder individu voelt zich directer aangesproken met deze vorm.
4. Voor groepen tot ongeveer veertig luisteraars, waar het licht voldoende is, kunt u als afwisseling een flipover gebruiken, ook al schrijft u maar één woord op of maakt u maar één tekening.
5. Alles wat u gebruikt om dichter bij uw luisteraars te komen, om contact te maken, helpt u om dichter bij uzelf te blijven. Zo blijft u uw zenuwen de baas.

Geen opmerkingen: