05 november, 2008

Er stond nog wat leeg!!

De bouw van het politiebureau in Zevenbergen, dat gepland stond aan de Schansdijk, gaat niet door. Plaatsvervangend korpschef Dick Schouten van de politie Midden en West Brabant heeft dit meegedeeld aan burgemeester Wim Denie van Moerdijk. De korpsleiding heeft het besluit genomen omdat de Nederlandse politie en dus ook het korps Midden en West Brabant wordt geconfronteerd met bezuinigingen.
Voor beide partijen is het duidelijk dat een vast politieonderkomen in de gemeente Moerdijk niet van de baan is. In overleg tussen de gemeente en de politie zal op korte termijn worden bekeken of het mogelijk is om de politiedienstverlening binnen het gemeentehuis te handhaven en zelfs uit te breiden.

Geen opmerkingen: