20 november, 2008

Nieuw kerkhof in 2013 gereed (Even door blijven ademen dus)

De gemeente Moerdijk wil een begraafplaats met daarbij een crematorium aan de Langeweg ter hoogte van zorgboerderij Zwanenhoeve. "We doen momenteel onderzoek naar de haalbaarheid van een crematorium bij de begraafplaats", vertelt wethouder Ada Grootenboer. "Er is steeds meer behoefte aan en ook lokale ondernemers zien er brood in." Het onderzoek moet in 2010 zijn afgerond en de nieuwe begraafplaats zou in 2013 gereed moeten zijn.
De locatie aan de Langeweg heeft de voorkeur van de gemeente omdat die daar bijna alle grond al in eigendom heeft. De nieuwe Oostrand, die wordt aangelegd tussen de Hazeldonkse Zandweg en de Langeweg, grenst aan het perceel waar de begraafplaats moet komen. De begraafplaats wordt ruim twee hectare groot.

Een alternatief is de grond achter de sportvelden aan de Klundertseweg in Zevenbergen. "Maar dat is nog in particuliere handen", verduidelijkt Grootenboer.

De gemeente laat tegelijkertijd onderzoeken of de exploitatie en het beheer van de nieuwe begraafplaats straks uitbesteed kan worden. "We vinden dat niet primair een taak van de gemeente."

Het is de bedoeling dat op de nieuwe begraafplaats naast ondergronds begraven ook de mogelijkheid komt voor bovengronds begraven. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een urnentuin en een strooiveld.

Geen opmerkingen: