25 november, 2008

Persbericht Noordelijke randweg

Vandaag is er een intentieverklaring getekend door de provincie Noord-Brabant en
de gemeente Moerdijk over de aanleg van een randweg om de Noordkant van
Zevenbergen. Op de website
www.moerdijkmeermogelijk.nl is hierover een
nieuwsbericht geplaatst. Via de onderstaande link kunt u dit bericht lezen en
tevens de presentatie en intentieverklaring bekijken.
http://www.moerdijkmeermogelijk.nl/nieuws/nieuwsberichten/145,115/onderteking-intentieverklaring-noordrand

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijk groet,


Werkgroep communicatie MoerdijkMeerMogelijk

Geen opmerkingen: