12 maart, 2009

Een reactie van de KNHB met instructies aan de Bondsscheidsrechters:

Afgelopen weekend heeft zich een vervelend incident voorgedaan. Door middel van deze email wil ik graag voorkomen dat het nog een keer gebeurt. 

Lees daarom het benedenstaande goed door en trek er je lering uit. 

De voorschrijdende belangstelling in de hockeysport leidt ertoe dat de media meer aandacht krijgt voor de sport. Nu is het in de hoofdklasse al langer gebruikelijk dat fotografen zich binnen de hekken rondom het veld mogen begeven, mits zij rekening houden met een aantal punten:
  1. ze moeten zich zo opstellen dat zij niet in de weg staan/zitten van spelers en scheidsrechters
  2. ze zich niet zodanig opstellen dat dit gevaar kan opleveren voor spelers en scheidsrechters
  3. ze zich niet met het verloop van de wedstrijd bemoeien
Mocht het zo zijn dat een scheidsrechter vind dat de fotograaf zich zodanig positioneert dat het hinderlijk is voor de spelers en scheidsrechters, dan kan de scheidsrechter de fotograaf verzoeken ergens anders binnen de omheining van het veld zich op te stellen. 
Doordat de hockeysport meer en meer exposure krijgt in de media, worden geleidelijk ook de wedstrijden in de Overgangsklasse en zelf in de eerste klasse aantrekkelijk om over te schrijven en foto's van te maken. Jullie zullen dus allemaal in de nabije toekomst te maken kunnen krijgen met media (in woord en beeld). 

De fotografen die zich op de hockeyvelden begeven zijn in het algemeen professioneel, ze moeten hun brood verdienen met het maken van foto's. Je kunt dit heel gemakkelijk herkennen aan de apparatuur die zij bij zich hebben. Het is niet zomaar een digitale camera, maar eentje met zeer grote professionele lensen. Mocht je twijfels hebben aan de professionaliteit van de fotograaf, dan kun je hem altijd vragen om zijn NSP-kaart. Die zal hij bijna altijd wel bij zich hebben. Dit is echter een van de laatste stappen die je moet nemen.
Over de veiligheid van de fotografen hoeven wij ons niet druk te maken. Zij zullen zich zo opstellen dat hun apparatuur de minste risico's loopt geraakt te worden door een harde hockeybal en niet in de laatste plaats willen ze zelf ook niet geraakt worden. Bij voorkeur zitten ze dan ook in de hoek van het veld waar ze niet heel snel geraakt zullen worden.
Met andere woorden, laat de fotografen hun werk binnen de omheining doen! Als we dit niet toestaan dan heeft die fotograaf geen inkomen en zal dit uiteindelijk de hockeysport schaden. 
Neem dit ter harte en dan kunnen we voorkomen dat een escalatie zoals afgelopen zondag, zich niet nog eens voordoet.

Geen opmerkingen: