03 augustus, 2010

Sommige zaken leer je pas achteraf

De zelfstandige zonder personeel (zzp'er) die aansluitend op een dienstbetrekking (of een uitkering) als zelfstandige gaat starten, kan bij het UWV een vrijwillige ZW- en WIA-verzekering afsluiten. De verzekering geldt ook voor zwangerschapsverlof voor zelfstandigen vanaf 1 juni 2008.

De premie hiervoor is gelijk aan de verplichte verzekering. De hoogte van de uitkering kan zelf worden bepaald, maar kan niet hoger zijn dan het maximumdagloon. De rechten zijn gelijk aan die van de verplichte verzekering.
Het UWV is verplicht om iedereen zonder risicoselectie toe te laten. Aanmelding voor deze verzekeringen moet binnen dertien weken na einde van de verplichte verzekering gedaan worden. Die termijn was eerste vier weken, maar die periode is inmiddels verruimd.

Geen opmerkingen: