12 augustus, 2010

Meer kredieten via borgstelling

Ondernemers maken in toenemende mate gebruik van borgstellingen om hun kredietruimte te vergroten. Dat meldt directeur Jos Kroon van Nationale Borg in De Telegraaf. Gevolg is dat de garantieverleners snel groeien, alhoewel ook zij de toegenomen risico's goed moeten afwegen.

Volgens Kroon gaan bedrijven steeds meer op zoek naar alternatieven, nu banken terughoudender zijn geworden met de kredietverstrekking. De totale garantiemarkt in Nederland bedraagt € 40 miljard en is voor 80% in handen van de banken. Nationale Borg, eigendom van de investeringsmaatschappijen Egeria en HAL, is met een aandeel van € 4,3 miljard de grootste niet-bancaire borgverstrekker.

Bankgaranties
Nationale Borg verstrekt tegen betaling bankgaranties aan het bedrijfsleven. Dit gebeurt vooral bij bedrijven in de bouw, de productie van kapitaalgoederen, transport en logistiek, stuk voor stuk sectoren die hard worden geraakt door de economische crisis. De garantie kan worden ingeroepen als een bedrijf failliet gaat of zijn verplichtingen niet nakomt. Het kan echter ook gaan om garanties voor de Belastingdienst op de afdracht van BTW, accijnzen en invoerrechten.

Premie
Steeds vaker proberen fabrikanten een hogere aanbetaling te krijgen, omdat ook hun bankfinanciering krapper is geworden. Een opdrachtgever wil dan ook een hogere garantie. De borgmaatschappij moet dan van geval tot geval bekijken of dat mogelijk is. De premie die borgverstrekkers als Nationale Borg vragen, is na de kredietcrisis gestegen omdat de risico's zijn toegenomen.

Geen opmerkingen: