06 juni, 2007

Ga toch hockeyen!


Net als elders in Nederland eet de jeugd in Moerdijk slecht en wordt er op jonge leeftijd al stevig gerookt (negen procent) en alcohol gedronken (54 procent).

15 Procent van de jongeren voelt zich psychisch ongezond, net als 13 procent van de volwassenen.

Moerdijkers met een lage opleiding blijken 4 jaar korter te leven dan hoogopgeleiden. Net als elders in Nederland zijn artrose, hartziekten en diabetes de meest voorkomende chronische ziekten in de gemeente. De GGD adviseert de gemeente een krachtiger regierol te spelen en de nu versnipperde voorlichting over gezondheid beter te bundelen.

Wethouder Marjolein de Wit verzekert dat dit gaat gebeuren in de nota volksgezondheid die dit jaar wordt opgesteld. Zo blijkt dat de Moerdijkse jeugd meer buiten schooltijd sport dan elders in West-Brabant. De Wit schrijft dit op het conto van het florerende verenigingsleven in de kleine kernen.

Een belangrijke conclusie die ze uit de studie trekt, is dat de luchtvervuiling (door onder meer industrie) 'een veel kleinere invloed heeft op de gezondheid dan het gedrag van mensen zelf'.

Geen opmerkingen: