01 augustus, 2007

Broeikaseffect: wanneer verander ik van mening?

Als de feiten veranderen, moeten de opinies volgen. Zo gebeurt het meestal niet (opinies sterven uit als de verkondigers ervan de pijp uitgaan), maar zo zou het wel moeten.
Zoals de bezoekers van deze website en de lezers van Elsevier weten, hang ik de opvatting aan dat de zon meer invloed heeft op het aardse klimaat dan de mens. Natuurlijk bestaat het versterkte broeikaseffect maar ik denk dat de invloed ervan op de gemiddelde wereldtemperatuur aanzienlijk kleiner is dan die van de zon.
VerwaarloosDaarmee bevind ik mij inderdaad niet in het kamp van de meerderheid. De meeste wetenschapsmensen en dan vooral het zogeheten IPCC menen wel dat de mens via het versterkte broeikaseffect de temperatuur op aarde verhoogt.
Ik vind niet dat ik daarmee mijn taak als wetenschapsjournalist verwaarloos. In de eerste plaats ben ik niet alleen wetenschapsjournalist maar ook chemicus (plus vader, echtgenoot, tennisser, golfer, automobilist, belastingbetaler, enzovoorts). De dingen die ik tijdens mijn studie heb opgedaan laat ik ook meewegen in de manier waarop ik tegen het klimaatprobleem aankijk.
Daarnaast zie ik de functie van de wetenschapsjournalistiek niet alleen als doorgeefluik: het is volgens mij niet verboden om het eigen verstand te gebruiken.
Het lijkt me wel zo eerlijk om duidelijk te maken wanneer ik van mening zou veranderen over de oorzaken van het klimaatprobleem.
Andere conclusieOnlangs is er een studie verschenen (van Lockwood en Fröhlich, in de Proceedings of the Royal Society) waaruit naar voren komt dat de zon het sinds 1985 rustiger aan doet. Als dan toch de temperatuur op aarde blijft stijgen, word ik onherroepelijk door de feiten gedwongen om mijn mening te veranderen. Ik beloof u, dat zal ik dan ook doen.
Zover is het echter nog niet.
In de eerste plaats moet de komende jaren duidelijk worden of die studie van Lockwood en Fröhlich deugt. Nederlands bekendste zonnedeskundige, Kees de Jager, werkt aan een vergelijkbare studie en ik heb opgevangen dat daar wel eens een andere conclusie uit naar voren kan komen.
Ook moet er opheldering komen over het merkwaardige fenomeen dat de temperatuur elders in het zonnestelsel ook aan het stijgen is, bijvoorbeeld op Mars. Dat suggereert immers toch dat de opwarming die wij hier meemaken, bovenal door de zon wordt veroorzaakt.
Tenslotte moet de temperatuur op aarde blijven stijgen.
AbsurdVooral dat laatste is omstreden. Het lijkt er immers op dat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1998 nauwelijks meer toeneemt. Als dat klopt – alweer de nodige slagen om de arm, het meten van de temperatuur is al moeilijk in de eigen tuin (waar hang je de thermometer neer?), laat staan op een planeet – zou dat juist pleiten voor de opvatting dat de zon meer invloed heeft dan de mens.
Met andere woorden, als over een jaar of tien mocht blijken dat de temperatuur op aarde almaar blijft stijgen en de activiteit van de zon afneemt, dan zou het absurd zijn om nog vol te houden dat de mens via het versterkte broeikaseffect het klimaat alhier niet beïnvloedt.
Zover is het echter nog niet, zeker als ik naar buiten kijk. Regen, regen, regen. Het lijkt wel of de global cooling is begonnen.
blog Simon Rozendaal

Geen opmerkingen: