23 augustus, 2007

Niet iedereen krijgt een krediet

Wat is een BBMKB?
Het MKB Borgstellingskrediet heeft een maximum van 1 miljoen euro. Het Ministerie van Economische Zaken stelt zich hierbij borg voor een deel van het krediet. 50 procent voor ‘gewone’ ondernemers, 80 procent voor starters en 67 procent voor innovatieve bedrijven. De bank beoordeelt de kredietaanvraag.

BBMKB
Het BBMKB zou innovatie stimuleren, zegt Den Haag. Starters en innovatieve bedrijven zijn de belangrijkste doelgroepen, maar juist zij vissen regelmatig achter het net. Waarom?
Bij het verkrijgen van een financiering spelen twee zaken een rol: het vertrouwen van de bank in de slagingskansen van je bedrijf, en de aanwezigheid van financiële zekerheden (‘onderpand’). Als het met dat vertrouwen goed zit, maar er ontbreekt onderpand, kan de bank een mkb-borgstellingskrediet inpassen. Maar hoe moeilijk is het eigenlijk om zo’n krediet te krijgen?

605 miljoen
Volgens Senternovem loopt de regeling als een trein. Jaarlijks stelt de overheid 605 miljoen euro beschikbaar als borgstelling, naar marktaandeel verdeeld over de banken. Koplopers zijn Rabobank, ABN Amro en de ING. “Het potje gaat sneller leeg dan zou moeten.” Ook MKB Nederland vindt dat de regeling geweldig loopt: “Het is een groot succes. Daarom wordt het budget ook bijna jaarlijks verhoogd.” Wie op ondernemersforum Higher Level kijkt, leest andere geluiden. Er zijn klachten over willekeur en onwetendheid bij de banken en het gevoel met een kluitje in het riet gestuurd te worden.

Struikelblokken
Jaarlijks worden ruim drieduizend borgstellingskredieten door de gezamenlijke banken aan ondernemers verstrekt. Daarvan gaat 1,5 procent naar technostarters en 30 procent naar starters. Banken schrikken nogal eens terug voor kleine kredieten onder de 50.000 euro, omdat het ze relatief weinig oplevert. “De trend is dat de kredieten alleen maar groter worden, gemiddeld ver boven een ton”, weet Witteveld. De starters en innovatieve ondernemers die de regeling probeert te stimuleren, blijven, ondanks de extra zekerheden, onaantrekkelijk voor de banken. Starters hebben geen track record, en kunnen dus moeilijker vertrouwen winnen.

Technostarters
Voor technostarters geldt: wat de boer niet kent dat vreet-ie niet, vooral technisch-innovatieve ondernemers die iets op de markt brengen waarover geen vergelijkend cijfermateriaal bekend is, maken weinig kans. Zij kunnen beter naar een informal investor stappen, iemand die wél risico’s wil lopen.” Want risico’s, daar hebben banken nu eenmaal een hekel aan. En dat wordt alleen maar erger, nu banken in Europees verband met risicoprofielen gaan werken.

Stabiele partner
Dat banken niet staan te trappelen om borgstellingskredieten aan te vragen voor starters en innovatieve ondernemers, erkent ook Rabobank Nederland. “Tot kredietjes van een ton is het nu eenmaal niet lonend, dat zit in de regeling ingebakken.” Maar ook onder ondernemers is er weinig animo. “In de tien jaar dat ik bij de Rabobank werk, heeft nog nooit iemand om een mkb-borgstellingskrediet gevraagd.” Ondernemers die gaan shoppen bij verschillende banken, zoals MKB Nederland aanraadt, pakken het volgens hem niet slim aan. “Een bank moet in de eerste plaats warm lopen voor een idee. Pas daarna komt eventueel het MKB-borgstellingskrediet in beeld.” Banken zouden op hun beurt starters niet door hun jongste bedienden moeten laten beoordelen, vindt Jutte. “Dit is nu eenmaal een moeilijk te beoordelen doelgroep.”

Toegankelijk
Senternovem probeert de toegankelijkheid van de kredieten te verbeteren. Er staat een regeling op stapel voor kleine kredieten, verwant aan het microkrediet. Om de drempel voor technostarters weg te nemen, verzorgt het EZ-agentschap sinds enkele jaren desgevraagd ook de inhoudelijke beoordeling van ondernemersplannen. Het aantal aanvragen per jaar is nu gestegen van vijftig naar tweehonderd.

Geen opmerkingen: