29 oktober, 2008

Klimaatverbetering?

In Oosterhout groeit het aantal nieuwe ondernemers van West-Brabant het hardst.
Gingen er in de eerste drie kwartalen van vorig jaar 212 ondernemers van start, dit jaar waren dat er in dezelfde periode 299, een toename met ruim veertig procent. Gemiddeld begonnen er in West- Brabant zo'n vijf procent meer ondernemers dan vorig jaar. Kennelijk, zo zegt ook de Kamer van Koophandel, laten ze zich niet van de wijs brengen door crisisgeluiden.

Behalve in Oosterhout is het aantal starters ook in de gemeenten Woensdrecht (van 23 procent naar 110) en Moerdijk (van 26 procent naar 175) fors gestegen.

In Breda bleef het aantal nieuwe ondernemingen met een stijging van drie procent wat onder het gemiddelde.

Geen opmerkingen: