09 oktober, 2008

Tweede centrale op Moerdijk

Energieproducent Essent gaat naast de bestaande cen­trale een tweede gasgestookte ener­giecentrale bouwen op Industrie­terrein Moerdijk. Bij de gemeente Moerdijk is de eer­ste fase opgestart voor de vergun­ning voor wat in Essent- jargon het ‘power island’ heet, namelijk de feitelijke turbine.

Volgens een woordvoerder van Es­sent gaat de nieuwe centrale 426 megawatt aan energie leveren. Dat staat gelijk aan de behoefte van een half miljoen huishoudens. Het is ietsjes meer dan de centrale die Essent al op Moerdijk heeft staan. Die levert 400 megawatt.

Es­sent hoopt begin volgend jaar te starten met de bouw van de nieu­we centrale. Die zou dan eind 2011 in gebruik kunnen worden ge­steld. Eenmaal in bedrijf biedt de nieu­we centrale werk aan veertig men­sen. De centrale wordt voorzien van een stoomturbine. Daarmee kan de restwarmte, die vrijkomt bij stroomproductie in een gasge­stookte centrale, worden omgezet in stoom. Ook daarmee kan nog stroom ‘gemaakt’ kan worden.

Volgens de Essent-woordvoerder kan daarmee, ten opzichte van de traditionele centrale, het rende­ment worden opgevoerd van veer­tig naar zestig procent. De woordvoerder: „In deze centra­le wordt sowieso het allernieuwste van het allernieuwste toegepast.”

‘Uit concurrentie-overwegingen’ wil de woordvoerder niet zeggen welke investering op Moerdijk op stapel staat. Hij wil alleen het bedrag noemen dat Essent heeft uitgetrokken voor het project in Moerdijk én aan­passsing en uitbreiding van de Clauscentrale in het Limburgse Maasbracht.

Voor beide projecten samen heeft Essent 1,5 miljard eu­ro op de plank liggen. De nieuwe centrale op industrie­terrein Moerdijk wordt gebouwd door het Amerikaanse concern Ge­neral Electric. Als de bouw van het nieuwe productiebedrijf van Essent begin 2009 start, dan kan de centrale aan het einde van 2011 stroom gaan leveren.

Geen opmerkingen: