29 oktober, 2008

Uitplaatsen Caldic financieel rond

Het rijk stelt twaalf miljoen euro extra beschikbaar om het chemiebedrijf Caldic bij Zevenbergen weg te halen.
Deze financiële injectie komt bovenop de 24 miljoen, die rijk en provincie bij de intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Moerdijk in het vooruitzicht hebben gesteld. Uitplaatsen van Caldic op de Schansdijk aan de rand van Zevenbergen leek een loden last te worden. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer werd vorig jaar de motie-Van Geel aangenomen. Uitgesmeerd over drie jaar komt 165 miljoen euro vrij voor langslepende regionale infrastructurele problemen in het land.

Gisteren werd bekend dat in Brabant budget vrij komt voor de spoorzone Helmond en Zevenbergen-Noord. Jack Biskop, het Roosendaalse Kamerlid voor het CDA, is tevreden met de financiële steun. Na jarenlang getouwtrek kan Caldic Chemie eindelijk verplaatst worden.

Als Caldic verkast naar bijvoorbeeld de vrijkomende hectares naast Shell Moerdijk, komt er grond vrij voor de bouw van 825 woningen en de aanleg van de noordelijke rondweg. Onderdelen uit het project onder de nieuwe naam Moerdijk MeerMogelijk. Voor de gebiedsontwikkeling resteerde nog een tekort van 24 miljoen euro. Dat geld zit vooral in het uitplaatsen van Caldic en de aanleg van de Noordrand. De provincie heeft toegezegd om voor twaalf miljoen euro de kosten van de rondweg op zich te nemen.

Wethouder Ada Grootenboer klinkt de injectie als muziek in de oren. "We zitten in de eindfase van het onderzoek naar een sluitende business case voor alle plannen. We komen wel steeds dichterbij dat doel. Het CDA heeft met de motie direct succes voor Moerdijk geboekt."

Geen opmerkingen: