30 december, 2008

Hoger starterskrediet bij re-integratie

Het starterskrediet dat door het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) wordt uitgekeerd, is met ingang van 1 januari 2009 verhoogd van 31.975 naar 32.775 euro.

Als iemand met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ziektewetuitkering een bedrijf wil starten, kan het UWV soms helpen met een starterskrediet. Het starterskrediet is een lening van maximaal 32.775 euro. Voorwaarden zijn dat het bedrijf nog niet is gestart en dat het werk dat de aanvrager wil gaan doen, past bij de ervaring en mogelijkheden van de ziekte of handicap.

Borgstelling
Het UWV kijkt altijd eerst of borgstelling mogelijk is. Bij borgstelling stelt UWV zich alleen aansprakelijk voor de lening die de aanvrager afsluit. Is borgstelling niet mogelijk, dan kan het UWV de lening ook verstrekken. De rente bedraagt zeven procent.

Voorbereidingskrediet
In het starterskrediet zit het voorbereidingskrediet. Dit is een maximumbedrag van rond de 2.700 euro. De starter kan het bijvoorbeeld gebruiken voor beursbezoek, vakliteratuur of acquisitie. Het starterskrediet en het voorbereidingskrediet zijn leningen die moeten worden terugbetaald. Ook als de starter zelf de lening stopzet, moet hij deze terugbetalen.

Geen opmerkingen: